Aktuellt

Personal

Sommar tider

Ingen drop- in  v 30-31

Tiderna gäller bara patienter som är listade på mottagning !!!

Lördag 21 Juli  öppet 10:00-17:00

22-28-29 Juli Stängt

23 Juli till 3 Augusti  öppet 08:00-17:00

4 och 5 Augusti stängt

Lördag 11 Augusti öppet  10:00-17:00

Söndag 12 Augusti öppet 13:30 17:30

Lördag  18 Augusti öppet 10:00-17:00

Söndag 19 Augusti öppet  13:30 -17:30

trevlig sommar allihopa!! ♥♥

Personal

Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Från och med 1/3 2018 kan vi på Solna Husläkarmottagning erbjuda första linjen för barn och unga, 0-17 år, som upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Det kan vara inåtvända problem såsom oro och nedstämdhet, men också kroppsliga symtom som magont och huvudvärk.

Första linjen för barn och unga

Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt – oavsett vad problemen beror på. Vi har hög tillgänglighet via telefon och erbjuder besökstid för en första bedömning med kort varsel. Om det visar sig att andra resurser behövs än de vi kan tillhandahålla på mottagningen hjälper vi er med kontakt och remittering till rätt ställe.

Vår målsättning är att barnet ska får kontakt med rätt vårdgivare och på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt.

Kontakta oss på Solna Husläkarmottagning i Frösunda vid frågor!

Personal

Äldremottagning

SOLNA HUSLÄKARMOTTAGNING

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

På äldremottagningen kan vi ge dig som är äldre bättre tillgänglighet sammanhållen vård och en fast vårdkontakt. Vårt äldreteam består av sjuksköterska som svarar på dina samtal och arbetar tätt tillsammans med specialistläkare. Vårt mål är förbättra din livskvalité.

Vi kan till exempel erbjuda dig hälsosamtal, genomgång och kontroll av dina mediciner.

HOS OSS ERBJUDER VI:

 • Telefonrådgivning av sjuksköterska
 • Hälsosamtal
 • Läkemedelsgenomgång
 • Inkontinenshjälp
 • Dietistkontakt
 • Sjukgymnastik/ Gruppträning
 • Läkarkontakt

Telefontid: måndag till fredag 11:00-12:00

Telefonnummer: 076 242 64 08

Övriga tider nås vi på det vanliga numret: 08 128 614 00

Personal

DROP-IN Tider för influensavaccinering

Tider för influensavaccinering med start den 7 november 2017

Tisdag: 11.00-12.00

Torsdag: 13.00-14.00

Fredag: 11.00-12.00

RISKGRUPPER 

 • 65 år eller äldre
 • kronisk hjärtsjukdom eller lungsjukdom som KOL eller Astma
 • Kronisk diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
 • Om du har kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
 • kronisk leversvikt eller njursvikt
 • Om du är gravid
 • Extrem fetma BMI>40
 • Neuromuskulära sjukdom som påverkar andning