DROP-IN Tider för influensavaccinering

Tider för influensavaccinering med start den 7 november 2017

Tisdag: 11.00-12.00

Torsdag: 13.00-14.00

Fredag: 11.00-12.00

RISKGRUPPER 

  • 65 år eller äldre
  • kronisk hjärtsjukdom eller lungsjukdom som KOL eller Astma
  • Kronisk diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Om du har kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Om du är gravid
  • Extrem fetma BMI>40
  • Neuromuskulära sjukdom som påverkar andning