Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

Fas 1

• Särskilda boenden/personer med hemtjänst samt hushållskontakter

• Vård- och omsorgspersonal

Fas 2

• 65 år och äldre

• Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter

• Personer med LSS/assistansersättning

• Sjukvårds- och omsorgspersonal

Fas 3

• 60-64 år

• 18-59 år med medicinsk riskökning

• Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

Fas 4

Övrig vuxen befolkning som inte har vaccinerats tidigare