PCR inför resa

Nu erbjuder vi Frösundaboende PCR test inför resa!✈️✈️✈️• Pris: 800 kronor. • Ett friskintyg för resa på engelska med pass nummer✉️.• Ring gärna i god tid(minst en vecka innan resan) så att vi bokar dig☎️ OBS inga prover under helger.🧪Detta erbjudande gäller fram till 31 Juli 2021

Vaccination mot Covid-19

Från vecka 17 får vi boka patienter med riskfaktor i åldern 18-59 år

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.

Andra patienter som är äldre kan boka tid hos vaccinationsmottagningar via Alltid öppet app.