Företagshälsan

solna-husläkarmottagning-läkarbesök-receptionist-väntrum

Hälsoundersökning på kontoret

Våra sjuksköterskor och läkare åker ut till ert företag och genomför fullständiga hälsoundersökningar i era lokaler. Detta sparar ert företag både tid och pengar samt höjer ert företags hälsovårdserbjudanden.

Kvällsmottagning till företag

Vi erbjuder företag som är anslutna till oss specialmottagningar på kvällen som gör det möjligt för er personal att besöka oss efter arbetstid vilket besparar både företaget samt personalen tid och pengar. Er personal garanteras läkartid.

Provtagningar på kontoret

Våra sjuksköterskor åker ut till era lokaler och genomför fullständiga provtagningar på er personal. Detta för att underlätta för att säkra er personals hälsa och därmed minska ev kommande åkommor som medför höga kostnader.

Garanterad Vård

Vi erbjuder er personal garanterade vårdtider hos oss på vårdcentralen. Er personal kan komma in under våra ordinarie drop-in tider. Detta för att bla undvika att er personal behöver ta ledigt från jobbet.

Direkt access till specialistvård

Vi erbjuder företag som är anslutna till oss specialmottagningar på kvällen som gör det möjligt för er personal att besöka oss efter arbetstid vilket besparar både företaget samt personalen tid och pengar. Er personal garanteras läkartid.

Öppetider:
Mån-fre: 08-19
Lör: 10-18
Sön: 10-18

Drop-in 
Mån-fre: 08-19
Lör: 10-18
Sön: 10-18