Företagshälsan

solna-husläkarmottagning-läkarbesök-receptionist-väntrum

Kvällsmottagning till företag

Vi erbjuder företag som är anslutna till oss specialmottagningar på kvällen som gör det möjligt för er personal att besöka oss efter arbetstid vilket besparar både företaget samt personalen tid och pengar. Er personal garanteras läkartid.

Garanterad Vård

Vi erbjuder er personal garanterade vårdtider hos oss på vårdcentralen. Er personal kan komma in under våra ordinarie drop-in tider. Detta för att bla undvika att er personal behöver ta ledigt från jobbet.

Direkt access till specialistvård

Vi erbjuder företag som är anslutna till oss specialmottagningar på kvällen som gör det möjligt för er personal att besöka oss efter arbetstid vilket besparar både företaget samt personalen tid och pengar. Er personal garanteras läkartid.

Öppetider:
Mån-fre: 08-19
Lör: 10-18
Sön: 10-18

Drop-in 
Mån-fre: 08-19
Lör: 10-18
Sön: 10-18