Vi erbjuder

solna-husläkarmottagning-undersökning-öron-läkare

Husläkare

Husläkarmottagningen är den första kontakten i vårdkedjan för samtliga åkommor och besvär. Våra läkare har mångårig erfarenhet inom allmänmedicin och kan behandla de flesta sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Om du önskar kan du få möjlighet att alltid träffa samma läkare.

Distriktssjuksköterska

Våra sjuksköterskor hjälper dig med diabeteskontroller och blodtrycksmätning. Vi lägger om sår, ger vaccinationer och tar bort stygn. Vi erbjuder också hälsosamtal om kost, rökavvänjning, motion, övervikt mm.

Äldremottagning

För dig som är 75 år eller äldre, och är listad hos oss, erbjuder vi hembesök och tryggheten i att alltid få träffa samma läkare. Vi erbjuder besök eller annan kontakt samma dag som du kontaktar oss!

Hur går det till?

Mottagningen kan du ringa till måndag-fredag kl 11-12, telefonnummer 076-242 64 08, för att direkt få prata med en sjuksköterska, utan knappvalskrav. Sjuksköterskan gör en första bedömning i telefonen och bokar sedan vid behov den vårdkontakt som du behöver.

Vad kan jag få hjälp med hos sjuksköterskan?

Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning
  • Hälsosamtal
  • Råd och hjälp med läkemedelshantering
  • Inkontinensrådgivning
  • Dietistkontakt
  • Sjukgymnastik/gruppträning
  • Läkarkontakt

Vid behov erbjuds även samtal med vår psykolog som är anställd på mottagningen. Då kan du får hjälp med exempelvis sorgebearbetning, nedstämdhet, förändrad livssituation eller psykisk ohälsa.

Psykolog

Mottagningen erbjuder besök hos psykolog. Det kan gälla vid svåra situationer i livet liksom vid psykiska besvär såsom nedstämdhet eller sömnbesvär. Din husläkare kan skriva en remiss.

Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Från och med 1/3 2018 kan vi på Solna Husläkarmottagning erbjuda första linjen för barn och unga, 0-17 år, som upplever psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa omfattar allt från mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Det kan vara inåtvända problem såsom oro och nedstämdhet, men också kroppsliga symtom som magont och huvudvärk. Insatser erbjuds de som är listade hos oss.

Första linjen för barn och unga

Första linjen innebär att vi kan hjälpa barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt – oavsett vad problemen beror på. Vi har hög tillgänglighet via telefon och erbjuder besökstid för en första bedömning med kort varsel. Om det visar sig att andra resurser behövs än de vi kan tillhandahålla på mottagningen hjälper vi er med kontakt och remittering till rätt ställe.

Vår målsättning är att barnet ska får kontakt med rätt vårdgivare och på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt.

Kontakta oss på Solna Husläkarmottagning i Frösunda vid frågor!

Diabetes

Har du nyligen fått diabetes eller har du haft det en längre tid? Vi utför diabeteskontroller och rådgivning. Tag kontakt med din distriktssjuksköterska för att boka en tid.

KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Våra husläkare kan göra en första utredning och behandling. Vid behov kan de även skriva remiss till specialist.

Vaccination

Vi erbjuder de vanligaste vaccinationerna mot influensa och barnsjukdomar, men kan även hjälpa dig inför din utlandsresa. Ring 08-128 614 00 för mer information!

Hälsoundersökning

Ta kommando över din egen hälsa innan sjukdomen gör det! Vi erbjuder hälsoundersökning till självkostnadspris. Kontakta oss om vad du behöver hjälp med.

Intyg

Vi kan utfärda intyg för dig som skall söka visum, avboka resa, ta körkort mm. Du kan alltid ringa oss och fråga om det finns möjlighet att få det intyg som just du behöver! Ring oss på 08-128 614 00 för att boka en tid.