Vi erbjuder

solna-husläkarmottagning-undersökning-öron-läkare

Husläkare

Husläkarmottagningen är den första kontakten i vårdkedjan för samtliga åkommor och besvär. Våra läkare har mångårig erfarenhet inom allmänmedicin och kan behandla de flesta sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Om du önskar kan du få möjlighet att alltid träffa samma läkare.

Distriktssjuksköterska

Våra sjuksköterskor hjälper dig med diabeteskontroller och blodtrycksmätning. Vi lägger om sår, ger vaccinationer och tar bort stygn. Vi erbjuder också hälsosamtal om kost, rökavvänjning, motion, övervikt mm.

Äldremottagning

För dig som är 75 år eller äldre erbjuder vi hembesök och tryggheten i att alltid få träffa samma läkare. På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Livsstilssamtal
  • Konsultationer
  • Hjälp vid diabetes
  • Genomgång av dina mediciner
  • Inkontinensrådgivning

Psykolog

Mottagningen erbjuder besök hos psykolog. Det kan gälla vid svåra situationer i livet liksom vid psykiska besvär såsom nedstämdhet eller sömnbesvär. Din husläkare kan skriva en remiss.

Diabetes

Har du nyligen fått diabetes eller har du haft det en längre tid? Vi utför diabeteskontroller och rådgivning. Tag kontakt med din distriktssjuksköterska för att boka en tid.

KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Våra husläkare kan göra en första utredning och behandling. Vid behov kan de även skriva remiss till specialist.

Vaccination

Vi erbjuder de vanligaste vaccinationerna mot influensa och barnsjukdomar, men kan även hjälpa dig inför din utlandsresa. Ring 08-128 614 00 för mer information!

Hälsoundersökning

Ta kommando över din egen hälsa innan sjukdomen gör det! Vi erbjuder hälsoundersökning till självkostnadspris. Kontakta oss om vad du behöver hjälp med.

Intyg

Vi kan utfärda intyg för dig som skall söka visum, avboka resa, ta körkort mm. Du kan alltid ringa oss och fråga om det finns möjlighet att få det intyg som just du behöver! Ring oss på 08-128 614 00 för att boka en tid.