Nu erbjuder Solna Husläkarmottagning videomöte med läkare/ Psykolog och Kurator

Nu erbjuder vi videomöten till dig som inte kan komma till mottagningen.

På videomötet får du träffa en läkare/Psykolog. Videomötet journalförs på samma sätt som besök hos vårdcentralen. På så vis kan din husläkare ta del av journalanteckningarna inför eventuellt fortsatt behandling. Mer information publiceras på vår hemsida i början på nästa vecka.